Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Καλώς ήλθατε στη RodosData Intergrated Solutions

Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή και εμπορία τυποποιημένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.Η εταιρεία διατηρεί ανεξάρτητα, μόνιμα, τμήματα που στελεχώνονται από εξειδικευμένο, έμπειρο, ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών.Η επιστημονική κατάρτηση του προσωπικού της RodosData Integrated Solutions (RiS) είναι υψηλή, καθώς μεγάλο ποσοστό των στελεχών της διαθέτουν τίτλους Μεταπτυχιακής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο σύνολό του το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διακρίνεται για την εξαιρετικά μεγάλη εργασιακή εμπειρία του και την σε βάθος γνώση του επαγγελματικού γίγνεσθαι της ελληνικής αγοράς.

Experience

Development
Software support services
After Sales Support
Consulting

Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Λογισμικού

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού  παρέχονται σε πελάτες που έχουν ανάγκη τέτοιων ειδικών λειτουργιών ή λογισμικών (Custom applications).

Υποστήριξη

Μετά την εκκίνηση παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού, η RodosData προσφέρει στους πελάτες της διαρκείς Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια ειδικών συμβάσεων παρέχονται Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης με στόχο την πρόληψη εκδήλωσης συμβάντων υποστήριξης αλλά και την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

 Γιατί σε εμάς;

  Από το 2002 προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις πληροφορικής.RodosData Integrated Solutions, ένα από τα μεγαλύτερα U.P.B.C. κέντρα της Unisoft (UNISOFT PROFESSIONAL BUSINESS CENTER) προσφέρει στους πελάτες της, τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από την πολυπλοκότητα των εφαρμογών, αυτή που καλύπτει τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που κάθε μέρα γίνεται πιο ανταγωνιστικό.

Business Software

Η επιλογή ενός σύγχρονου Business Software βοηθάει την επιχείρηση να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της, να αυξήσει την παραγωγικότητα της, να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και να έχει την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της.

Learn more
Σύγχρονη Τεχνολογία

Η επιτυχημένη πορεία μας ως σήμερα, βασίζεται στη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών μας, στην αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των λύσεων που προτείνουμε, καθώς και στην πελατοκεντρική φιλοσοφία μας.Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, ώστε να διαθέτουμε ευελιξία στις προτάσεις μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.Η έρευνα σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και η βελτίωση των διαδικασίων που εφαρμόζονται αποτελούν καθημερινή δραστηριότητα στην επιχείρηση.

Σεβασμός στον πελάτη & την επένδυση του

Οι ανάγκες των πελατών μας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αξιοπιστία, υπευθυνότητα καθώς και για άμεσες και ακριβείς ενέργειες είναι μέρος των απαιτήσεων μας. Οι βάσεις της επιτυχίας της RodosData Integrated Solutions έχουν θεμελιωθεί πάνω στις ακόλουθες αρχές:

  1. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ποικίλες ανάγκες των πελατών
  2. Σεβασμός στον πελάτη ανεξαρτήτως μεγέθους, κάθε ένας πελάτης είναι πολύτιμος συνεργάτης της εταιρείας
  3. Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας
Αξιοπιστία

Υλοποιούμε τις λύσεις που προτείνουμε με γνώμονα τη βέλτιστη τήρηση των προδιαγεγραμμένων χρόνων, του συμφωνημένου κόστους και της ποιοτικής απόδοσης των υπηρεσιών μας.Στόχος μας είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη μας μετουσιώνοντας την επένδυση του σε προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση του. Φιλοδοξία μας η δημιουργία μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων βασισμένων στο κοινό όφελος και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Υποστήριξη Πελατών

H RodosData Integrated Solutions διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των έργων , πριν και μετά την πώληση. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη αποτελεί μια ζωτικής σημασίας και ουσιαστική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, απελευθερώνοντας όλη τη δύναμη των διαθεσίμων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πελατών

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της η RodosData Intergrated Solutions (RiS)πρεσβεύει ότι οποιαδήποτε ενέργειά της οφείλει να υλοποιείται προς όφελος των πελατών της. Με άκρως πελατοκεντρική φιλοσοφία κάθε δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών και τις ιδιαιτερότητας που έχει η κάθε επιχείρηση.

Επαγγελματισμός

Γνώση, Ειλικρίνεια, Επαγγελματισμός, Αποτελεσματικότητα.

Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της RodosData Integrated Solutions, στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων μηχανογραφικών προτάσεων, «λύνει» τα χέρια του επαγγελματία, αφήνοντάς του το περιθώριο ενασχόλησης με την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Υπηρεσίες & Λύσεις

 

H RodosData Intergrated Solutions

προωθεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει τόσο σειρές Τυποποιημένου Λογισμικού των μεγαλυτερων Software House (Unisoft,Sysco,Simple,RiS) όσο και τις σειρές Ολοκληρωμένων E.R.P. Συστημάτων (Atlantis).

Προσφέροντας έτσι στους πελάτες μας τις πιο αξιόπιστες και σύγχρονες προτάσεις στο χώρο του Εμπορικολογιστικού Λογισμικού ,αλλά και για επιχειρήσεις που κινούνται στους κλάδους της φιλοξενίας, της ψυχαγωγίας και της μαζικής εστίασης, για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Λύσεις σε Ξενοδοχειακές, Τουριστικές, Εμπορικές, Βιοτεχνικές,  Βιομηχανικές, Λιανεμπορικές, Κατασκευαστικές, Πετρελαικές επιχειρήσεις,Μαζικής εστίασης,Απομακρυσμένη παραγγελιοληψία.

Learn more

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Unisoft

Λογιστικά Γραφεία

Το πληροφοριακό σύστημα «Λογιστική Σουίτα II» επεξεργάζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών ενώ παράλληλα καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστικού γραφείου.

View details

Ξενοδοχεία – Sysco S.A

Ο Όμιλος της SYSCO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής (Information Technology Integrators) στην αγορά του Hospitality τόσο στην Ελλάδα με την Sysco Α.Ε. όσο και στην Κύπρο.

View details

Εστίαση
Software intelligent ideas
Η RodosData Integrated Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα καταστήματα εστίασης,είτε είναι μεμονωμένα είτε αποτελούν μέρος αλυσίδας καταστημάτων.

View details

‘Εξυπνη-πώληση – Smart Sales

Οι εφαρμογές αυτές είναι απαραίτητα εργαλεία στα χέρια των πωλητών ενός σύγχρονου μηχανισμού πωλήσεων και περιλαμβάνουν:Απομακρυσμένη παραγγελιοληψία,Αμφίδρομη OnLine RealTime επικοινωνία από και προς το όποιο ERP.Μπορούν να δημιουργηθούν πλούσιες σε εμφάνιση εκτυπώσεις με απόλυτη ελευθερία στη σχεδίαση 

View details

Μικρές & Mεσαίες-επιχειρήσεις – Atlantis Entry

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά.Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της.

View details

Μεγάλες Eπιχειρήσεις- Atlantis E.R.P.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

View details

Συνεργάτες

Συνεργαζόμαστε με τις πλέον αξιόπιστες, αναγνωρίσιμες και καινοτόμες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.

Στην μακροχρόνια πορεία μας καταφέραμε να έχουμε σταθερές και δυναμικές συνεργασίες με τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς.
Προκειμένου να σας δίνουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, συνεργαζόμαστε με τις κατάλληλες εταιρείες του χώρου.
Συγκεκριμένα, έχουμε στρατηγικά επιλέξει συνεργασίες με εταιρείες όπως Unisoft ,Sysco,Witec,Simple,RiS ,Infor ,Smartware,Bizerba,Ics,Microsoft

Learn more
SmartWare
unisoft
sysco
Simple
Business Optimal Software
bizerba
Ics
Witec | Wireless Intelligent Technology

Προγράμματα Απομακρυσμένης Βοήθειας:

Καλέστε μας να σας δώσουμε λύσεις.

Ammyy – TeamViewer

Teamviewer 12AmmyyAnyDesk