Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Μηχανογράφηση

Η RodosData Intergrated Solutions σας βοηθάει να αξιοποιήσετε με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο τους πόρους σας και να ικανοποιήσετε το σύνολο των επιχειρησιακών και λειτουργικών απαιτήσεών σας, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό που διαθέτετε, αλλά και από τις τεχνολογικές- μηχανογραφικές προκλήσεις που παρουσιάζει η επιχείρησή σας.

Πιστοποιημένο Κέντρο σε Συμβούλους στο Δίκτυο της Unisoft

Το ευέλικτο σχήμα συμβούλων, αναλυτών, προγραμματιστών και συστημάτων που διαθέτουμε, εγγυάται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επαγγελματικούς πόρους υψηλής ποιότητας και απόδοσης, που απαιτούνται στην επιχείρησή σας.

  • Τα στελέχη της RodosData Intergrated Solutions παρέχουν υπηρεσίες για την κατάρτιση ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, με Πιστοποιημένα Προγράμματα της Unisoft , ξεκινώντας από τον Ελεύθερο Επαγγελματία και καταλήγοντας σε μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις.
  • Η χρήση της πρωτοποριακής οικογένειας ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS II ERP, ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  • Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της ALTEC, το ATLANTIS II ERP, το Κεφάλαιο προσομοιώνουν και διευκολύνουν τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζουν την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της Unisoft , τα προγράμματα ενημερώνουν για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζοντας ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

System Integrator

Σαν System Ιntegratοr, η RodosData Intergrated Solutions έχει την εμπειρία και την δυνατότητα να αντιμετωπίζει με ευθύνη και επιτυχία από απλά έως και ιδιαίτερα σύνθετα έργα του χώρου της πληροφορικής, που απαιτούν την παράδοση μιας λύσης «με το κλειδί στο χέρι» (turn key). Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές Harware, System Software, Office Automation Software και Business Software, προσφέροντας στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις.

 

Ειδικές Εφαρμογές

Η δομή των επιχειρήσεων, η πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους και οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν, συχνά απαιτούν πρόσθετες εφαρμογές διαμορφωμένες επακριβώς στις διαχειριστικές ανάγκες τους.

Για το λόγο αυτό η RodosData Intergrated Solutions έχει εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ειδικούς συμβούλους μηχανογράφησης με πολύχρονη εμπειρία σε business logic και ταυτόχρονα υψηλό know how στη τεχνολογία της πληροφορικής, οι οποίοι αναλαμβάνουν το customization που απαιτείται για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της υλοποίησης συστημάτων μηχανόγραφησης.

Η RodosData Intergrated Solutions αναπτύσσει Λογισμικό τόσο σε επίπεδο Πλατφόρμας ERP αλλά και σε πρόσθετες υλοποιήσεις εσωτερικές ή εξωτερικές που συνεργάζονται και ολοκληρώνονται απόλυτα με το πληροφοριακό σύστημα του Πελάτη.

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πλήθος έργων και συνεπώς έχει συγκεντρώσει στην τεχνογνωσία της τις δυσκολότερες, πλέον εξειδικευμένες και σύνθετες περιπτώσεις customization που έχει να επιδείξει στο σύνολό της στην ελληνική αγορά, ο τομέας που δραστηριοποιείται.

Το πελατολόγιο εξάλλου της RodosData Intergrated Solutions είναι από μόνο του η απόδειξη που προσδίδει κύρος στο λόγο της.

Our experience

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΩΔΙΚΑ
Consulting - 15 years

ERP Software

Η μακρόχρονη συνεργασία της RodosData Intergrated Solutions με την Unisoft ως πιστοποιημένο κέντρο μεταπώλησης προϊόντων, επισφραγίζει τη στρατηγική απόφαση της επιχείρησης για διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά του τυποποιημένου λογισμικού.

Το τμήμα ERP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και απευθύνεται σε μεγάλες, μεσαίες και σε μικρές επιχειρήσεις, όσον αφορά υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων.

Ολοκληρωμένη ομάδα αναλυτών (Business Analysts), συμβούλων (Business Consultants) και προγραμματιστών.

H εταιρία, έχοντας στην διάθεσή της  πιστοποιημένους συμβούλους, με πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλα και μεσαία ERP συστήματα, επιτρέπει στην κάθε επιχείρηση  να αντικαταστήσει το σύστημα που έως τώρα διέθετε με μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη δομή προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει με ακρίβεια τις απαραίτητες για αυτόν λειτουργίες, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσης και  αποκομίζοντας στο μέγιστο βαθμό απο τα οφέλη των προϊόντων.

Με την υποστήριξη των κατάλληλων εργαλείων αναλύουν και καταγράφουν τις διαδικασίες του πελάτη, εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία, παραμετροποιούν και αναπτύσσουν νέα modules για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της κάθε επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις της εταιρεία είναι πολλές και λειτουργούν όλες με επιτυχία.