Η RodosData και η SmartWare ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία

Η RodosData και η SmartWare ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.Σκοπός μας είναι η κάλυψη των αγορών του Λιανικού Εμπορίου (Retail), της Διανομής (Distribution) και της Υγείας (Health). Σε νέα στρατηγική συνεργασία, η οποία αφορά την προώθηση και διανομή από την RodosData των καταξιωμένων προϊόντων της SmartWare , προχώρησαν…