Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της η RodosData Intergrated Solutions πρεσβεύει ότι οποιαδήποτε ενέργειά της οφείλει να υλοποιείται προς όφελος των πελατών της. Με άκρως πελατοκεντρική φιλοσοφία κάθε δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών και τις ιδιαιτερότητας που έχει η κάθε επιχείρηση. Εφαρμόζει και διατηρεί επί σειρά ετών εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους προσέγγισης και ανάλυσης του business logic δημιουργώντας ομάδες εργασίας κατ΄ αποκλειστικότητα για κάθε έργο, μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Ακρογωνιαίος λίθος για την RodosData Intergrated Solutions, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της, είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση εφαρμογών προγραμμάτων – λογισμικού (software) σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, που καλύπτουν κάθετες ανάγκες των επιχειρήσεων σε τομείς που την ενδιαφέρουν (Μισθοδοσία, Παραγγελιοληψία, Εντατική Λιανική) όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω των διαρκών εξελίξεων στην αγορά και του μετασχηματισμού του business logic.Επίσης κατασκευάζει και ειδικές, κατά παραγγελία (custom-made) εφαρμογές, που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες των εταιρειών – πελατών της μέσο του τμήματος παραγωγης Software ξεχωριστό business unit της εταιρείας (RiS).Αναπτύσσει λογισμικό με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των επιχειρήσεων στο σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης, το οποίο λογισμικό όμως μπορεί εύκολα, άμεσα και ευέλικτα να μετασχηματιστεί ώστε να παραμείνει ενήμερο και αξιόπιστο μετά από κάθε μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς στο μέλλον.

Η RodosData Intergrated Solutions στοχεύει:

 • στη συνέχιση της δυναμικής της πορείας.

 • Δημιουργία σταδιακά brand – name.

 • Διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών της δομών και της λειτουργίας της.

 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της.

 • Ανάπτυξη βέλτιστων ποιοτικά προϊόντων λογισμικού.

 • Εφαρμογή περισσότερο οργανωμένης πολιτικής προώθησης υπηρεσιών.

 • στην αποτελεσματικότερη εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών της.

 • Δημιουργία μεγαλύτερου δικτύου αντιπροσώπων.

 • στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

 • Αύξηση φάσματος παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο περιβάλλον ανάπτυξης των προϊόντων και των λύσεων της RiS χρησιμοποιούνται προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού και Ανάπτυξη εφαρμογών στο μοντέλο multi-tier, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων, την υιοθέτηση διαφορετικών clients (Windows, HTML Browser) και την on-line διασύνδεση των εφαρμογών για την ασφαλή ανταλλαγή δοσοληπτικών δεδομένων.Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών, με την υιοθέτηση – προσαρμογή της UML (Unified Modelling Language) και με την κατάλληλη υποστήριξη από εργαλεία CASE (Computer-Aided Software Engineering).Κάλυψη του συνόλου του κύκλου ζωής των εφαρμογών, με έμφαση στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου του λογισμικού και τον έλεγχο με τη συνεργασία συγκεκριμένων ομάδων πελατών και συνεργατών σε επίπεδο beta version και limited availability version.Μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδίασης λογισμικού (UML) Γλώσσες προγραμματισμού Microsoft.NET (C# & VB.NET)

Our experience

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΩΔΙΚΑ
Consulting - 15 years

Στρατηγικές Συνεργασίες:

 

Η RodosData Intergrated Solutions έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες, οι οποίες διακρίνονται για υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών ή προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι συνεργασίες έχουν υλοποιηθεί με προκαθορισμένους στόχους και συγκεκριμένες μεθόδους για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας και μοναδικό σκοπό την διασφάλιση της ικανοποίησης του τελικού πελάτη.

 

Η Unisoft κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στη Ευρώπη. Αντικείμενο δραστηριότητας της Unisoft αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων & επικοινωνιών, εκπαίδευσης & υπηρεσιών, μέσω ενός μεγάλου οργανισμού, που προηγείται των εξελίξεων στην αγορά Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

 

Η Simple go! από την δημιουργία της  δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και παροχής υπηρεσιών internet.

Η δραστηριοποίηση της αυτή έχει διευρύνει την τεχνολογική της εμπειρία μέσα από την χρήση σύγχρονων πλατφόρμων λογισμικού, στην παροχή λύσεων αυτοματοποίησης διαδικασιών για την ανάπτυξη λογισμικού.

 

Ο Όμιλος της SYSCO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής (Information Technology Integrators) στην αγορά του Hospitality τόσο στην Ελλάδα με την Sysco Α.Ε. όσο και στην Κύπρο.

What we are good at

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες consulting, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, καθώς και πλήρη εκπαίδευση χρηστών. Επίσης κατασκευάζει και ειδικές, κατά παραγγελία (custom-made) εφαρμογές, που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες των εταιρειών – πελατών της.

Η έρευνα σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και η βελτίωση των διαδικασίων που εφαρμόζονται αποτελούν καθημερινή δραστηριότητα στην επιχείρηση.

 

Με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών της η RodosData Intergrated Solutions

καλύπτει πλήρως κάθε πεδίο που σχετίζεται με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού και την συνολική υποστήριξή του, ενώ συχνά εμφανίζεται με καινοτόμες διαδικασίες ανάληψης έργων.

View Portfolio
Σύγχρονη Τεχνολογία

Η επιτυχημένη πορεία μας ως σήμερα, βασίζεται στη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών μας, στην αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των λύσεων που προτείνουμε, καθώς και στην πελατοκεντρική φιλοσοφία μας.Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, ώστε να διαθέτουμε ευελιξία στις προτάσεις μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.Η έρευνα σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και η βελτίωση των διαδικασίων που εφαρμόζονται αποτελούν καθημερινή δραστηριότητα στην επιχείρηση.

Σεβασμός στον πελάτη & την επένδυση του

Οι ανάγκες των πελατών μας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αξιοπιστία, υπευθυνότητα καθώς και για άμεσες και ακριβείς ενέργειες είναι μέρος των απαιτήσεων μας. Οι βάσεις της επιτυχίας της RodosData Integrated Solutions έχουν θεμελιωθεί πάνω στις ακόλουθες αρχές:

 1. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ποικίλες ανάγκες των πελατών
 2. Σεβασμός στον πελάτη ανεξαρτήτως μεγέθους, κάθε ένας πελάτης είναι πολύτιμος συνεργάτης της εταιρείας
 3. Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας
Αξιοπιστία

Υλοποιούμε τις λύσεις που προτείνουμε με γνώμονα τη βέλτιστη τήρηση των προδιαγεγραμμένων χρόνων, του συμφωνημένου κόστους και της ποιοτικής απόδοσης των υπηρεσιών μας.Στόχος μας είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη μας μετουσιώνοντας την επένδυση του σε προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση του. Φιλοδοξία μας η δημιουργία μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων βασισμένων στο κοινό όφελος και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Υποστήριξη Πελατών

H RodosData Integrated Solutions διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των έργων , πριν και μετά την πώληση. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη αποτελεί μια ζωτικής σημασίας και ουσιαστική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, απελευθερώνοντας όλη τη δύναμη των διαθεσίμων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πελατών

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της η RodosData Intergrated Solutions (RiS)πρεσβεύει ότι οποιαδήποτε ενέργειά της οφείλει να υλοποιείται προς όφελος των πελατών της. Με άκρως πελατοκεντρική φιλοσοφία κάθε δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών και τις ιδιαιτερότητας που έχει η κάθε επιχείρηση.

Επαγγελματισμός

Γνώση, Ειλικρίνεια, Επαγγελματισμός, Αποτελεσματικότητα.

Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της RodosData Integrated Solutions, στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων μηχανογραφικών προτάσεων, «λύνει» τα χέρια του επαγγελματία, αφήνοντάς του το περιθώριο ενασχόλησης με την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Tο πελατολόγιό μας περιλαμβάνει εταιρείες από διάφορους κλάδους

Οι πελάτες μας μοιράζονται το ίδιο πάθος για καινοτομία με εμάς και οι επιχειρηματικές τους ανάγκες καθορίζουν τις λύσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. εκατοντάδες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητας έχουν επιλέξει τη RodosData Intergrated Solutions ως συνεργάτη τους, μεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθες κατηγοριοποιημένες ανά εμπορικό κλάδο.

hotel
services
retail
production
Business

Τί Λένε οι Πελάτες μας ;

 • Ακόμα και μέσα στο παραστατικό παραγωγής, υπάρχει πλέον πολύ καλή εικόνα σε ότι αφορά την κοστολόγηση. Με μια ματιά, η εταιρεία μπορεί να βλέπει πoιο τμήμα κοστίζει τι και μάλιστα, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, είναι σε θέση να κάνει άμεσο troubleshooting, κάτι που με την προηγούμενη λύση ήταν απλά αδιανόητο.

  Το ήθος και η πολιτική της εταιρίας έχουν διαμορφωθεί με κύριο γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι η εταιρία «ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ
  » είναι διατεθειμένη να στηρίξει κάθε επαγγελματία και να ικανοποιήσει ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις του χωρίς συμβιβασμούς.
  Όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπει η νομοθεσία, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπουν κτηνίατροι, τεχνολόγοι τροφίμων.

  Εταιρεία : ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε
  Νικόλαος Γιωργίου Manager,
 • Η μετάβαση στη λύση της Unisoft , έδωσε αυτομάτως τέλος σε προβλήματα ταχύτητας και περιορισμούς που εντοπίζονταν στην καθημερινή λειτουργία της παραγωγής . Το Atlantis υποστηρίζει αποτελεσματικά τη διαχείριση παραγωγής ,κοστολόγησης  και ενεργειών Customer Loyalty, αυτοματοποιώντας παράλληλα την ενημέρωση Ιχνηλασιμότητας.

  Η Ελληνική Μπύρα που άλλαξε τα δεδομένα στην απόλαυση

  Η Ζυθοποιϊα Magnus Magister με έδρα το νησί της Ρόδου έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην ελληνική επικράτεια δημιουργώντας την μπύρα με την απόλυτη γεύση.

  Η ελληνική μπύρα Magnus Magister πρωταγωνιστεί στην τουριστική αγορά των νησιών και επεκτείνεται σε χώρες του εξωτερικού.

  Εταιρεία :Ροδιακής Ζυθοποιϊας Magnus Magister
  Δημήτρης Καρακώστας , Υπεύθυνος Μηχανογράφησης , ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ. Α.Ε
 • Η RodosData αποτελεί 11 χρόνια  τον πιο πολύτιμο και σταθερό συνεργάτη μας, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχημένη διαχείριση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας. Ακολουθώντας τις συμβουλές του έχουμε πετύχει επικοινωνιακούς και ποσοτικούς στόχους, τους οποίους δεν φανταζόμασταν στο ξεκίνημα αυτής της πορείας και η ιστοσελίδα μας αποτελεί σήμερα τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης της εταιρίας μας.

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ Κ.Α.) ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (INTERGIFT MADRID) ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ CASH & CARRY, (ΕΜΒΑΔΟΥ 2000τμ).

  Εταιρεία : ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ι & ΣΙΑ Ο.Ε
  Παντέλακης Γιάννης IS Manager
 • Η RodosData  μας προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας. Η υποστήριξη είναι πάντα άμεση και την κάθε προσαρμογή του Atlantis σε όποια ανάγκη προκύψει, την κάνει να φαίνεται εξαιρετικά απλή υπόθεση!

   

   

  Εταιρεία : HOMESHOW M. Ε.Π.Ε
  Κρητικός Γιωργος , CFO, HOMESHOW M. Ε.Π.Ε
 • Μια ανοιχτή πλατφόρμα όπως είναι το Atlantis, μπορέσαμε σε συνεργασία με την RiS, να την προσαρμόσουμε σύμφωνα με την καθημερινότητα μας. Έτσι μειώσαμε το κόστος λειτουργίας της αποθήκης μας και οι πελάτες μας με την σειρά τους είναι ευχαριστημένοι λόγω καλύτερων τιμών και συντομότερων παραδόσεων.

  Η εταιρεία Β. ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΕ, με έδρα τη Ρόδο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων, κυρίως με χονδρική πώληση ξηρών, ζαχαρωδών, νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων.

  Εταιρεία : ΑΡΦΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ A.E
  Αρφαράς Βασίλειος , Γενικός Διευθυντής , ΑΡΦΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε
 • Δίχως ίχνος υπερβολής, η… καρδιά της εταιρείας μας είναι το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα της Unisoft ! Οι ακολουθούμενες διαδικασίες σχεδιάστηκαν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο και διακρίνονται από πλήρη αυτοματοποίηση, ενώ το σύστημα χαρακτηρίζεται από σταθερή λειτουργία δίχως διακοπές. Επιπροσθέτως, η συνεργασία μας με τη RodosData  είναι συνεχής και χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα και κυρίως, αποτελεσματικότητα».

  Εταιρεία : ΣΟΦΟΣ Σ.& Β. Ο.Ε
  Σοφός Γιώργος , Γενικός Διευθυντής , ΣΟΦΟΣ Σ.& Β. Ο.Ε
 • Λόγω των συχνών αλλαγών της νομοθεσίας καθώς επίσης και του μεγάλου αριθμού Εταιρειών της εταιρείας μας , η εφαρμογή της Unisoft  πραγματικά μας βοήθησε να εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που προκύπτουν, έγκαιρα και έγκυρα.

  Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι & ΣΙΑ Ε.Ε αποτελεί ένα γραφείο  παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φοροτεχνικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών.

  Εταιρεία: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι & ΣΙΑ Ε.Ε
  Τριανταφύλου Ιωάννης , Account Manager