Εφαρμογή γέφυρας από εμπορικό Atlantis ERP σε έσοδα-έξοδα της  Epsilon Net.

Η εφαρμογή συνδέεται στην βάση του Atlantis και κάνει export σε ημερομηνία από ως έως στην κατάλληλη γραμμογράφηση για να γίνει το import από το εσόδων εξόδων.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit