Η απόλυτη λύση για Web παραγγελιοληψία, merchandising για επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους.Απευθύνεται σε εταιρίες που διαθέτουν τμήμα πωλήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και σε εταιρίες εμπορίας ή διανομής αγαθών (ποτά, ψιλικά, τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.).Γρήγορη παραγγελειοληψία ειδών B2Β Πελάτη και εταιρίας με τιμολογιακές πολιτικές ,διαθεσιμότητα ειδών ,λίστες ανά πελάτη και πολλα άλλα.
Παρέχεται on-line διασύνδεση και συγχρονισμός των δεδομένων του πωλητή με τα συμβατά συστήματα της Unisoft διασύνδεση (μέσω import/export) με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και αυτόνομη λειτουργία χωρίς επικοινωνία με backoffice.

Διασύνδεση με back office εφαρμογές:

  • Αυτόνομη (stand alone) λειτουργία χωρίς ανάγκη διασύνδεσης με κάποιο ERP
  • Online διασύνδεση με τις ERP εφαρμογές της Unisoft (Atlantis Entry, Atlantis,KEFALAIO ERP)
  • Διασύνδεση μέσω import/export με εφαρμογές ERP τρίτων κατασκευαστών
  • logo_webSales

  • WEBSALES

  • 795276_9ebeff3a0b2c4b31952c92409f131aaf

  • 1

  • 795276_9596c3f8e66c4939a56f38e4ed8191db

  • 795276_4a2e5e60f8f4483f985db7b2a463c1d0~mv2

  • 795276_db70f618069946d8826f6cc49e55c9b0~mv2